Ex-prostor

Osnovni pojmovi protueksplozijske zaštite

Zapaljivi plinovi, pare i prašina, uz prisutnost kisika, mogu stvoriti eksplozivnu smjesu. Ako se takva smjesa zapali, može doći do eksplozije, koja može nanijeti štetu ljudima i opremi.

Do eksplozije dolazi ako su istovremeno ispunjeni sljedeći uvjeti:

• zapaljive tvari (plin, para, maglica ili prašine) u određenoj koncentraciji i distribuciji.
• kisik (iz zraka),
• izvor paljenja.

Načela protueksplozijske zaštite podrazumijevaju sljedeće mjere:

• mjere za sprečavanje nastanka eksplozivne atmosfere,
• mjere za sprečavanje zapaljenja eksplozivne atmosfere,
• mjere za ograničavanje utjecaja eksplozije na sigurnu razinu.

Stoga razlikujemo:

primarnu protueksplozijsku zaštitu:
  sve mjere za sprječavanje nastanka eksplozivne atmosfere,

sekundarnu protueksplozijsku zaštitu:
  sve mjere za ograničavanje učinka eksplozije na neznatnu razinu.

Podjela zona

Nesigurna područja razvrstavamo u zone prema sastavu i prisutnosti eksplozivne atmosfere. To zahtijeva izbor odgovarajuće opreme i električnih instalacija.

Plinovi, pare i maglice

Prašina

 

Prisutnost eksplozivne atmosfere

zona 0

kategorija 1G

zona 20

kategorija 1D

trajna, dugotrajna

zona 1

kategorija 2G

zona 21

kategorija 2D

povremena

zona 2

kategorija 3G

zona 22

kategorija 3D

rijetka ili kratkotrajna

G - gas (plin)
D - dust (prašina)

Temperaturne klase

Temperatura paljenja najniža je temperatura površine na kojoj se pali eksplozivna smjesa. Zapaljive pare i plinovi mogu se rasporediti u temperaturne razrede, ovisno o njihovoj temperaturi paljenja. Najveća površinska temperatura opreme mora biti uvijek niža od temperature paljenja plina ili pare u kojoj se nalazi. Raspored temperaturnih razreda prema IEC:

Temperaturni razred IEC/ENNEC 505-10

Najviša dozvoljena površinska temperatura opreme [°C]

Temperatura paljenja gorivih tvari [°C]

Temperaturni razred NEC 500-3CEC 18-052

T1

450

> 450

T1

T2

300

> 300 <= 450

T2

 

280

> 280 <= 300

T2A

 

260

> 260 <= 280

T2B

 

230

> 230 <= 260

T2C

 

215

> 215 <= 230

T2D

T3

200

> 200 <= 300

T3

 

180

> 180 <= 200

T3A

 

165

> 165 <= 180

T3B

 

160

> 160 <= 165

T3C

T4

135

> 135 <= 200

T4

 

120

> 120 <= 135

T4A

T5

100

> 100 <= 135

T5

T6

85

> 85 <= 100

T6

Područja primjene

Prema mjestu ugradnje električni uređaji zaštićeni od eksplozije podijeljeni su u dvije skupine:

Skupina I: električni uređaji za podzemne rudnike (nemamo u asortimanu).

Skupina II: električni uređaji za ostala nesigurna područja.

Električna oprema skupine II nadalje je podijeljena u podskupine II A, II B i II C, ovisno o eksplozijsku skupinu atmosfere u prostoru u koji se ugrađuje. Oprema skupine II C primjerena je za upotrebu u najopasnijim prostorima. 

 

T1

T2

T3

T4

T5

T6

I

metan

         

II A

aceton

etan

etil acetat

amonijak

benzen (čisti)

ocetna kiselina

ugljikov monoksid

metan

metanol

propan

toluen

etilni alkohol

i-amilacetat

n-butan

n-butilni alkohol

benzin

dizelsko gorivo

avionsko gorivo

ulje za loženje

n-heksan

acetaldehid

etil eter

   

II B

gradski plin

etilen

       

II C

vodik

acetilen

       
  • Rasvjeta
  • Samosigurni zasloni
  • Mjerni instrumenti, testeri i kalibratori
  • Samosigurne komponente i sustavi za mjerenje, upravljanje i regulaciju
  • Elementi za upravljanje, upozoravanje i dojavljivanje
  • Komunikacije
  • Prijenosna računala
  • Grijanje
  • Senzori
STAHL BEKA associates Ecom instruments EGE ELMESS Thermosystemtechnik Klöpper therm