Avtomatizacija v zgradbah

Stikalna tehnika Xpole

Stikalna tehnika Xpole podjetja Eaton obsega komponente za avtomatizacijo in razdeljevanje električne energije v zgradbah in tudi v industriji.

Diferenčna zaščitna stikala Xpole PF6, PF7, PFR, PFN(D)M in PFL7

Diferenčna zaščitna stikala standardnih (PF6 in PF7) in višjih nazivnih tokov namenjenih predvsem industriji (PFN(D)M in PFR) ter kombinirana zaščitna stikala (PFL6 in PFL7), ki so kombinacija diferenčnega zaščitnega stikala in instacijskega odklopnika. Ločino jih tudi po kratkostični stikalni zmogljivosti 6kA in 10kA.

Instalacijski odklopniki PL6, PL7 in PLHT

Instalacijske odklopnike srečujemo tako v zgrabah kot v industriji. Predstavljamo vam tri vrste, ki se ločujejo po kratkostični stikalni zmogljivosti PL6 6kA, PL7 10kA in PLHT 20-25kA, ki so namenjeni za višje tokove v industriji.

Prenapetostni odvodniki SP razreda (B, B+C in C)

Prenapetostne zaščite srečujemo tako v zgradbah kot v industriji. Predstavljamo vam razrede B 35-100kA, B+C 12,5KA/25kA in C 20kA ter pribor za signaliziranje napake in povezovanje elementov zaščite.

Pribor, aparati za vgradnjo v razdelilnike

Širok nabor dodatne opreme za vgradno v instalacijske stikalne bloke v zgradbah in industriji.

 

Nazaj