Dold

DOLDDold

Moduli za varnost strojev in naprav

Varnostni moduli so serijsko izdelane, testirane in certificirane naprave, ki omogočajo izvedbo krmiljenja naprave oz. stroja v ustrezni kategoriji. Glede na kategorijo, v katero je uvrščen določen stroj, ga opremimo z moduli za varnost strojev in naprav ustrezne kategorije.

Ti moduli opravljajo naslednje funkcije:

  • izklop v sili,
  • nadzor zaščitnih vrat,
  • dvoročno posluževanje,
  • kontrolo mirovanja.

Izklop v sili

Za rizično kategorijo do 1 je dovolj prekinitev krmilne napetosti s tipko ali povzročitev izpada napajanja tako, da s tipko prekinemo podnapetostni sprožnik. Kadar je zahtevana višja kategorija, je moramo vključiti za izklop v sili poseben kontrolnik.

Tipkalo za izklop v sili je lahko priključeno 1-kanalno (1 mirni kontakt), pri čemer lahko dosežemo največ 2. kategorijo, ali pa 2-kanalno. Tu je treba poudariti, da 4. kategorijo lahko dosežemo le s takimi kontrolniki, kjer ima vsak kanal svoj potencial, sicer pa le ob posebni izvedbi instalacije, kjer so vodniki vsakega kanala fizično ločeni in nikjer ne more priti do medsebojnega stika (tudi ob poškodbah naprav in vodov).

Št kanalov Tip Opomba Pdf De Pdf En
1-kanalni BE 5982

Napajanje 24 VDC, 2xNO kontakta

klik klik
1-kanalni BG 5924 Napajanje 24 VDC, 3xNO, 1xNZ kontakti klik klik
1-kanalni BD 5934 Različne napajalne napetosti, do 3xNO, 1xNZ kontakti (odvisno od opcije) klik klik
2-kanalni BD 5935 Različne napajalne napetosti, do 3xNO, 1xNZ kontakti (odvisno od opcije) klik klik
2-kanalni BO 5988 Različne napajalne napetosti, različni izhodni kontakti (odvisno od opcije):3xNO, 1xNZ , 1x časovni (fiksen ali nastavljiv) - za frekvenčne pretvornike, 3xNO, 1xNZ,6xNO, 1xNZ klik klik
2-kanalni BL 5927.45 Različne napajalne napetosti, možnost izbire eno ali dvokanalni, možnost izbire prepoznavanja prečnega kratkega stika, poseben pomožni kontakt za signalizacijo delovanja modula na PPK 1xNO, izhodni kontakti 4xNO, 1xNZ, možnost uporabe tudi za svetlobne zavese. klik klik

Nadzor zaščitnih vrat

Odprtje zaščitnih vrat mora imeti enake posledice kot aktiviranje zasilnega izklopa. Zato lahko pri tem uporabimo kar kontrolnik za zasilni izklop ali pa za ta namen izdelan poseben kontrolnik:

Končna stikala Tip Opomba Pdf De Pdf En
2 stikali: 1xNO BD 5985N Različne napajalne napetosti, 2xNO kontakta klik klik
2 stikali: 1xNO+1xNZ BN 5986 Napajanje 24 VDC ali 230 VAC, 2xNO kontakta  klik klik

Dvoročno posluževanje

Kontrolnik smatra, da je aktiviranje z dvoročnim posluževanjem uspešno, če pride do vklopa pri vsaki roki znotraj časovnega intervala 0,5 s. Glede na rizično kategorijo stroja lahko uporabimo kontrolnike kategorije IIIA ali IIIC.

Kategorija Tip Opomba Pdf De Pdf En
III A BD 5980N Različne napajalne napetosti, 2xNO kontakta klik klik
III C BL 5933 Višja kategorija, različne napajalne napetosti, zahtevana po dva kontakta na vsako ročno stikalo (1xNO, 1xNZ),izhodni kontakti 2xNO ali 3xNO+1xNZ (odvisno od opcije) klik klik
III C

BG5933,

BH 5933

Višja kategorija, različne napajalne napetosti, zahtevana po dva kontakta na vsako ročno stikalo (1xNO, 1xNZ), izhodni kontakti 2xNO+1xNZ ali 3xNO+1xNZ (odvisno od opcije). klik klik

Kontrola mirovanja

Poseg z roko v določena območja je dovoljen in omogočen šele tedaj, ko v takem območju ni več nevarnosti zaradi gibajočih delov. Naloga kontrolnika je, da ugotovi, ali motor stoji.

Naloga Tip Opomba Pdf De Pdf En
Kontrola mirovanja BD 5936 Različne napajalne napetosti, izhodni kontakti 2xNO + 2xNZ, tipa inducirano napetost pogonskega elektromotorja klik klik
Kontrola mirovanja BH 5932 Različne napajalne napetosti, izhodni kontakti 2xNO + 1xNZ, tipa mirovanje naprave s tipanjem impulzov na induktivnih senzorjih klik klik

 

Sorodne vsebine

ESR

Wieland

 Nazaj